دستگاه رسمد ASTRAL100 VENTILATOR

297,274,610 ریال

ویژگی های منحصر به فرد دستگاه ونتیلاتور پرتابل Resmed Astral 100:

1- دارای مدهای تنفسی با قابلیت استفاده بصورت Invasive یا Non Invasive

الف) مدهای Invasive شامل: (A)VCV, (A)PCV(+safety tidal volume), PSV(+safety tidal volume), SIMV(VCV) + PSV, SIMV(PCV) + PSV, CPAP

ب) مدهای Non Invasive شامل: Bilevel, PSV, CPAP

2- قابل استفاده در هر نوع ماسک

3- قابلیت ایمن بودن در سقوط از ارتفاع یک متری

4- قابلیت استفاده در هلیکوپتر و هواپیما

5- قابلیت کارکرد با سنسور پالس اکسیمتری مارک Nonin (Optional)

6- قابلیت تنظیم Fio2 از 21 تا 100 درصد با اکسیژن Low Pressure

7- قابلیت نمایش منحنی فشار و فلوی بیمار

8- دارای 9 ساعت باطری داخلی با قابلیت نمایش میزان درصد شارژ

9- قابلیت تعریف چهار Preset جهت افزایش سرعت استفاده از ونتیلاتور

10- قابلیت اتصال به برق شهری یا ماشین (12 ولت)

11- دارای Pressure Trigger و Flow Trigger و Auto Trigger (Flow:0.2 L/min, Pressure:0.2 cmH2O)

12- قابلیت نمایش پارامترهای PIF, RSBI, Pressure, Avg Pressure, Mvi, Mve, Leak, %spont.trig, %spont cyc, Vti, Vte, Spo2, Pulse Rate, Fio2

13- قابلیت تعریف آلارم های Apnea, Low/High Mve or Mve, Low/High Vti or Vte, Low or High Respiratory Rate, Low/High Spo2, Low/High Fio2, Low/High Pulse Rate, Low/High PEEP

14- ساخت: آمریکا

توضیحات

ویژگی های منحصر به فرد دستگاه ونتیلاتور پرتابل Resmed Astral 100:

1- دارای مدهای تنفسی با قابلیت استفاده بصورت Invasive یا Non Invasive

الف) مدهای Invasive شامل: (A)VCV, (A)PCV(+safety tidal volume), PSV(+safety tidal volume), SIMV(VCV) + PSV, SIMV(PCV) + PSV, CPAP

ب) مدهای Non Invasive شامل: Bilevel, PSV, CPAP

2- قابل استفاده در هر نوع ماسک

3- قابلیت ایمن بودن در سقوط از ارتفاع یک متری

4- قابلیت استفاده در هلیکوپتر و هواپیما

5- قابلیت کارکرد با سنسور پالس اکسیمتری مارک Nonin (Optional)

6- قابلیت تنظیم Fio2 از 21 تا 100 درصد با اکسیژن Low Pressure

7- قابلیت نمایش منحنی فشار و فلوی بیمار

8- دارای 9 ساعت باطری داخلی با قابلیت نمایش میزان درصد شارژ

9- قابلیت تعریف چهار Preset جهت افزایش سرعت استفاده از ونتیلاتور

10- قابلیت اتصال به برق شهری یا ماشین (12 ولت)

11- دارای Pressure Trigger و Flow Trigger و Auto Trigger (Flow:0.2 L/min, Pressure:0.2 cmH2O)

12- قابلیت نمایش پارامترهای PIF, RSBI, Pressure, Avg Pressure, Mvi, Mve, Leak, %spont.trig, %spont cyc, Vti, Vte, Spo2, Pulse Rate, Fio2

13- قابلیت تعریف آلارم های Apnea, Low/High Mve or Mve, Low/High Vti or Vte, Low or High Respiratory Rate, Low/High Spo2, Low/High Fio2, Low/High Pulse Rate, Low/High PEEP

14- ساخت: آمریکا

X