دستگاه بای پپ رسمد LUMIS 150st BIPAP

764,530,000 ریال

 • دارای مدهای تنفسی: CPAP , T , S , ST , PAC , iVAPS
 • قابلیت نمایش میزان AHi / Ai / Ci
 • قابلیت تعریف ۵ – ۵۰ bpm : BackupRate
 • دارای کنترل هوشمند زمان دم Ti control
 • دستگاه کاملا بی صدا
 • قابلیت تعریف حساسیت دم و بازدم (Trigger and Cycle)
 • دارای حافظه داخلی internal memory و کارت حافظه SD memory
 • تشخیص هوشمند اتصال ماسک به صورت Smart/Start
 • امکان هوشمند تعریف دمای مرطوب کننده بر اساس میزان دما و رطوبت اتاق خواب
 • محدوده فشارها: ۴-۲۵ cmH2O
 • ساخت: آمریکا
دسته بندی:

توضیحات

دستگاه BIPAP Resmedap برترین دستگاه در زمینه دستگاه های کمک تنفسی خانگی است ، تایید تمام متخصصان و FDA، مهر تاییدی بر کیفیت و عملکرد BIPAP Resmed  می باشد

 • دارای مدهای تنفسی: CPAP , T , S , ST , PAC , iVAPS
 • قابلیت نمایش میزان AHi / Ai / Ci
 • قابلیت تعریف ۵ – ۵۰ bpm : BackupRate
 • دارای کنترل هوشمند زمان دم Ti control
 • دستگاه کاملا بی صدا
 • قابلیت تعریف حساسیت دم و بازدم (Trigger and Cycle)
 • دارای حافظه داخلی internal memory و کارت حافظه SD memory
 • تشخیص هوشمند اتصال ماسک به صورت Smart/Start
 • امکان هوشمند تعریف دمای مرطوب کننده بر اساس میزان دما و رطوبت اتاق خواب
 • محدوده فشارها: ۴-۲۵ cmH2O
 • ساخت: آمریکا
X