دستگاه رسمد STELLAR 150 VENTILATOR

132,240,000 ریال

 • ابلیت استفاده بصورت Invasive یا Non Invasive
 • دارای مدهای تنفسی: Leak Circuit: CPAP , (S)T , P(A)C , iVAPS With iBR
 • قابلیت تعریف BackupRate: 0-60 bpm
 • قابلیت تعریف Learn Target
 • قابلیت تعریف PS min PS max
 • قابلیت نمایش منحنی های: فشار ، فلو ، حجم ، حجم دقیقه ای ، حجم آلوئولی ، نشتی ، هماهنگی تنفس دستگاه با بیمار
 • پالس اکسیمتری و AHI
 • قابلیت نمایش پارامترهای: حجم آلوئولی ، حجم ریه ، تعداد تنفس ، I:E ، TI ، FIO2 ، Heart rate ، SpO2
 • قابلیت تعریف ۲ مد تنفسی بصورت پیش فرض
 • قابلیت کارکرد با درصدهای مختلف FiO2
 • قابلیت تعریف Trigger و Cycle جهت هماهنگ شدن بیشتر دستگاه با دم و بازدم بیمار
 • دارای باتری داخلی برای استفاده تا ۲ ساعت
 • قابلیت کارکرد با برق شهری و برق آمبولانس
 • قابلیت تعریف محدوده آلارم های:
  High Pressure – Low Pressure , Low Minute Ventilation , Apnea
  High Respiratory Rate , High Fio2 , Low Fio2 , Low Spo2 , High Leak , Non-vented Mask
 • ابعاد ۲۳۰×۱۷۰×۱۲۰ mm
 • وزن ۲/۱ kg
 • حداکثر فشار تنفسی: ۴۰-۴ cmH2O
 • قابل استفاده در کودکان و بیماران بزرگسال
 • ساخت: آمریکا

توضیحات

 • ابلیت استفاده بصورت Invasive یا Non Invasive
 • دارای مدهای تنفسی: Leak Circuit: CPAP , (S)T , P(A)C , iVAPS With iBR
 • قابلیت تعریف BackupRate: 0-60 bpm
 • قابلیت تعریف Learn Target
 • قابلیت تعریف PS min PS max
 • قابلیت نمایش منحنی های: فشار ، فلو ، حجم ، حجم دقیقه ای ، حجم آلوئولی ، نشتی ، هماهنگی تنفس دستگاه با بیمار
 • پالس اکسیمتری و AHI
 • قابلیت نمایش پارامترهای: حجم آلوئولی ، حجم ریه ، تعداد تنفس ، I:E ، TI ، FIO2 ، Heart rate ، SpO2
 • قابلیت تعریف ۲ مد تنفسی بصورت پیش فرض
 • قابلیت کارکرد با درصدهای مختلف FiO2
 • قابلیت تعریف Trigger و Cycle جهت هماهنگ شدن بیشتر دستگاه با دم و بازدم بیمار
 • دارای باتری داخلی برای استفاده تا ۲ ساعت
 • قابلیت کارکرد با برق شهری و برق آمبولانس
 • قابلیت تعریف محدوده آلارم های:
  High Pressure – Low Pressure , Low Minute Ventilation , Apnea
  High Respiratory Rate , High Fio2 , Low Fio2 , Low Spo2 , High Leak , Non-vented Mask
 • ابعاد ۲۳۰×۱۷۰×۱۲۰ mm
 • وزن ۲/۱ kg
 • حداکثر فشار تنفسی: ۴۰-۴ cmH2O
 • قابل استفاده در کودکان و بیماران بزرگسال
 • ساخت: آمریکا
X